Skip to content

Diensten

Onze diensten

Abirah zorg komt thuis bij cliënten waarbij de wensen en behoefte in het middelpunt staan. Abirah Zorg kan ook door ingehuurd worden door organisatie’s en/of instanties waardoor ik de werkzaamheden op locatie zal uitvoeren. De zorgverlening kan bestaan uit verzorging/verpleging, hulp en/of begeleiding bij de medicatie inname, het uitvoeren van wondzorg, begeleiding bieden bij het uitvoeren van activiteiten zoals de boodschappen doen, ziekenhuis bezoeken, koken.

Verzorging/ verpleging

Dit bestaat onder andere uit de volgende dingen:

  • Het ondersteunen tijdens de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) zoals hulp bij het wassen, douchen, haar wassen, aankleden en  een klein stukje uiterlijke verzorging

Hulp en/of begeleiding bij de medicatie inname

Dit bestaat onder andere uit:

  • Het aanreiken van medicatie
  • Het toedienen van injecties 
  • Voorlichting over hoe je medicatie in moet nemen zoals inhalatoren of medicinale pleisters.

Wondzorg

Wonden kunnen voortkomen uit een opgelopen trauma, (chronische) ziekte, trauma, valincident en/of een doorgaans incident. Bent u niet in staat om de wondzorg zelf uit te voeren, dan kan dit door Abirah zorg op een juiste manier toegepast worden. 

 

Begeleiding

Zit u in een thuissituatie en komt u door wat voor rede dan ook, handen te kort? Abirah zorg biedt hulp bij het boodschappen doen, ziekenhuis bezoeken en/of het klaarmaken van maaltijden. Heeft u een andere hulpvraag die u niet, of niet volledig kan waarmaken. Vul dan gerust het contactformulier in en dan zal ik naar de hulpvraag kijken en wie weet kan ik u ook hierin een handje bij helpen!

Bij alle handelingen wordt er ten alle tijden rekening gehouden met de zelfredzaamheid van de cliënt. Mocht dit door wat voor reden dan ook, niet gerealiseerd kunnen worden, dan wordt er gekeken wat wel de mogelijkheden zijn en welk doel er eventueel behaald kan worden. 

T.H White

Schrijver

‘Onderwijs bestaat uit ervaringen en de essentie van ervaring is zelfredzaamheid’